ALTA PP

 
Domů

O nás

Společnost ALTA PP s.r.o., která je součástí skupiny ALTA, se zabývá výrobou prodejem dřevěných pelet vyrobených na technologické lince vlastní konstrukce v provozovně, jež se nachází v areálu společnosti DIAMO s.p. v Dolní Rožínce.
Aktuálně jsou vyráběné pelety průměru 6 mm v kvalitě A2 a v průběhu roku by měla být zajištěna i certifikace produkce v kvalitě A1 tzn. EN Plus
Pelety jsou dodávány zákazníkovi v požadovaném množství dle jeho potřeby v balení buď do 15 kg igelitových sáčků nebo big-bagů s obsahem 1t.
Mimo výše uvedenou provozovnu skupina ALTA zajišťuje výrobu i na dalších třech provozovnách na Slovensku.

Výroba a technologie

Výroba dřevěných pelet

Vrcholem je samotné lisování v protlačovacím matricovém lisu. Při protlačování se výlisek zahřeje na teplotu okolo 100 °C a je nutné jej ihned zchladit. To se děje v protiproudém chladiči, kde je již hotová peleta zchlazena až na teplotu okolo 40 °C a odtud putuje do zásobníku. U pelet dodávaných pro maloodběratele je sledovaným parametrem kvality podíl jemných částic v palivu, který by neměl přesahovat 1 % celkového objemu. Proto je mezi chladičem a zásobníkem finálního produktu umístěn ještě separátor. Vibrační třídič, na kterém je od pelet oddělen odrol, putuje zpět do lisu s ostatními pilinami. Takže se tím minimalizuje i množství odpadu vznikajícího při výrobě. Závěrem jsou pelety baleny na automatické baličce s robotickým ukládáním na paletu

Surovinou pro výrobu pelet je primárně dřevěná vláknina v podobě smrkové kulatiny, jež je před konečným zpracováním zbavena kůry za účelem dosažení vyšší čistoty, složení produktu a tím i vyšší kvality obecně. Dřevěná kulatina je frézována na dřevěnou pilinu a tato je před lisováním vysušena na vlhkost 10 až 15 %, v sušícím bubnu, který je vyhříván horkým vzduchem spalováním již vyrobenými peletami. Výroba piliny je zajištěna frézováním již na patřičnou velikost frakce, jež je pouze pro jistotu kalibrována v kladivovém drtiči na příslušný rozměr pro lisování. Jelikož v průběhu technologického procesu nejsou do suroviny a tím ani do finálního produktu přidávány žádné příměsi ani pojiva, jedná se o ekologické palivo ve 100% rozsahu. Následuje vlhčení vodní mlhou– surovina má být nejdříve vysušena a poté opět vlhčena. Naproti tomu před lisováním je vlhčena pouze povrchově. Dochází tak k jejímu změkčení, a tím je zajištěno lepší spojení při lisování i lepší prostupnost matricí a nižší energetická náročnost při lisování.

Kontrola kvality

Každá šarže v podobě produkce jedné směny je kontrolována laboratorní zkouškou na kvalitu, při které jsou sledovány zejména následující parametry

 • Rozměry
 • Obsah prachu
 • Pevnost
 • Vlhkost

Pravidelně jsou naše produkty prověřovány Státní zkušebnou, kde jsou prověřovány další podrobné vlastnosti jako chemické složení, výhřevnost, popelnatost apd, potvrzené certifikátem EN Plus.

Produkty

Dřevěné Pelety

Pelety jsou vyrobeny z kvalitního dřeva bez jakýchkoliv chemických pojiv a vyznačují se rychlou výhřevností. Jedná se o čistě přírodní produkt. Používají se jako kvalitní ekologické palivo. Mezi hlavní výhody pelet všeobecně patří, že jsou skladné, snadno se s nimi manipuluje a jsou maximálně ohleduplné k životnímu prostředí.

Zkouška pelet zaručuje kvalitu dřevních pelet tak, aby chránila všechny zúčastněné, znamená vyšší kvalitu, ne vyšší cenu. Pro výrobce ani obchodníky nemá žádné náklady navíc. Pelety jsou vhodné pro kamna a kotle s automatickou regulací a plnícím zásobníkem.

Další infromace

 • Hmostnost – 15Kg
 • Průměr – 6mm
 • Délka – 3,15 – 40 mm
 • Výhřevnost – 18,09MJ/kg
 • Spalné teplo – 20,28 MJ/kg
 • Vlhkost – 6,8 %
 • Obsah vody – 3,6%
 • Obsah popela – 0,4%
 • Mechanická odolnost – 98,3 %

Kotle na pelety

Automatické kotle na pelety nabízí bezúdržbové spalování pelet.

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

Certifikace

Společnost ALTA PP vlastní Evropský certifikát ENplus pro výrobu pelet.

Certifikaci ENplus uděluje Klastr Česká peleta, který se stal českým reprezentantem peletového odvětví v Evropském peletovém koncilu (EPC), který certifikační systém spravuje.

Kvalitu pelet garantují audity a pravidelné odběry vzorků.

Výrobci, kteří získali certifikaci ENplus, mají uzavřenou smlouvu s nezávislou certifikační organizací, která dohlíží na celý výrobní proces. Jestliže splňuje všechny měřítka, Klastr Česká peleta povolí používání značky ENplus. Výrobci a prodejci ENplus pelet jsou potom během roku kontrolováni, zda dodržují normativně stanovené parametry při výrobě, skladování i manipulaci s peletami. Každá dodávka pelet má svoje identifikační číslo výrobce, který je v systému ENplus certifikován.

Peletárny jsou kontrolovány jednou za rok na základě auditu, který sleduje výrobní proces a systém udržování kvality. Zákazník má tedy díky ENplus zaručeno, kdy byla dodána jaká peleta a že vyhovovala přísným normám. A výrobce pelet má jistotu, že může případným kontrolorům vždy zpětně předložit vzorek aktuální výroby za zjišťované období.

Dřevní pelety jsou rozděleny do tří  tříd dle kvality použitého dřeva:

Třída A1 je prvotřídní kvalita, používaná se hlavně v domácnostech. Obsahují cca 0,7 % popela a mohou být vyrobeny pouze z chemicky neošetřených zbytků dřeva bez příměsí kůry.4

Třída A2 se používá ve větších kotlích,při spalování vzniká více popela. V těchto peletách již může být určitá část kůry, lesních těžebních zbytků apod., a procento popele do 1,5 %

Třída B jsou pelety pro průmyslové využití. Podíl popele dovolen větší, výroba z použitého dřeva a vyšší procento kůry.

Ekologie

Vzhledem k ekologickému zdroji surovin a celému technologickému procesu výroby, lze námi vyráběné dřevěné pelety klasifikovat jako ekologické palivo splňující parametry obnovitelných zdrojů energie. Současně se pelety vyznačují vysokou výhřevností, zanedbatelným obsahem zplodin a popela a zároveň je možné jejich užití plně automatizovat.

Reference

Naši zákazníci se rekrutují jak z řad maloodběratelů a soukromníků, tak i z řad velkoodběratelů, jako např. společnost RIDERA Bohemia a.s


Kontakty

ALTA PP, s.r.o

Areál DIAMO s.p. závod R I
592 51 Dolní Rožínka
Česká republika

+420 604 290 802
+420 603 522 667
office@alta.cz

GPS: 49.4815039N,16.2180008E

LOGO-panel3-ALTA
LOGO-panel3-SEMI
LOGO-panel3-DMS